Disclaimer

 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die we aan onze internetsites besteden, geven wij geen garanties op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Op beelden, impressies en teksten rust auteursrecht. Deze zijn door WDevelop of in opdracht van WDevelop met zorg ontwikkeld. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekeningen, impressies en overige informatie op deze website; deze dienen om belangstellenden een indruk te geven. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; 
 • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina; 
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); 
 • u/je: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; 
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, sfeerimpressies, plattegronden, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; 
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. 
 •  
 • 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer: 
 • De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is; 
 • De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. 
 • De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. 
 • De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 
 • Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. 
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent zelf verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt. 
 • De uitgever behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. 
 • Je zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jouw gebruik van de webpagina, je inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. 

De Woonwinkel van Wilgenrijk

Een huis kopen is een van de grootste gebeurtenissen in je leven. Daarom ontmoeten, informeren en adviseren wij je graag persoonlijk. Binnenkort zal er meer informatie over de ontwikkeling van Waterjuffers op deze website te lezen zijn. Wil je nu al meer informatie of advies over Wilgenrijk als woongebied? Neem dan contact op met de Woonwinkel van Wilgenrijk. Je bent welkom in de Woonwinkel van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Maak je liever een afspraak in de Woonwinkel? Plan hieronder via de afspraak-planner gemakkelijk jouw afspraak!

Ontwikkeling

Makelaars

Waterjuffers is onderdeel van Wilgenrijk

Website by: brickx